Menu
 abbozzo
 Pomoc
 Kontakt

Przeglądarka
Dodaj do ulubionych
Strona startowa

Kontakt
"abbozzo" I.G.E.
ul. Jana Pawła II 82c/1
59-300 Lubin
Telefony:
tel. +48 516 109 249
fax + 48 76 746 22 00
e-mail: biuro@cuprum.pl

Search Engine Optimization


Najczęsciej przeglądane
Konfiguracja programu pocztowego Outlook Expres
Konfiguracja programu poczotwego The Bat!
Program obsługi konta pocztowego MailAs
Dlaczego nie mogę zalogować się do Swojego konta i ściągnąć poczty poprzez program pocztowy?
W jaki sposób skonfigurować program pocztowy, aby wykorzystywać SSL?

Regulamin Świadczenia Usług Informatycznych   Drukuj  Wyślij znajomemu 
Strona 1 z 5
Podstawą korzystania z usług „abbozzo” informatyka, grafika, energetyka jest przestrzeganie poniższego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a „abbozzo” i.g.e. oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.

Regulamin Świadczenia Usług Informatycznych:

I. Postanowienia ogólne:

1. Podstawą korzystania z usług „abbozzo” informatyka, grafika, energetyka zwanego dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a „abbozzo” i.g.e. oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.
2. Zamówienie usługi u operatora (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkie podmioty korzystające z usług „abbozzo” i.g.e. niezależnie od tego czy korzystają oni z usług operatora bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
3. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury „abbozzo” i.g.e. zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich.
4. Na życzenie Usługobiorcy może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy regulamin.
5. „abbozzo” i.g.e. zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Instalacja i utrzymanie serwera będą zgodne z technicznymi normami „abbozzo” i.g.e. .
7. „abbozzo” i.g.e. bierze na siebie utrzymanie jedynie własnej sieci oraz własnych łączy stałych.
8. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy:
- nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
- numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności
- dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy
- adresy elektroniczne Usługobiorcy
- imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi.
Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.